รางม่านคู่ รุ่นฟาราห์ หนา 19 มม. 36-72 นิ้ว - สีดำ