ที่รองเทียน รุ่น แคทเธอรีน ขนาด 10 x 10 x 21 ซม. - สีเงิน