ที่รองเทียน รุ่น แคทเธอริน่า 10 x 10 x 16 ซม. - สีเงิน