ที่รองเทียน รุ่น ราแชล ขนาด 29 x 26.5 x 36 cm. - สีเงิน