ที่รองเทียน รุ่น ราแชล ขนาด 28 x 10.5 x 29 ซม. - สีเงิน