ที่รองเทียน รุ่นราชอวน์ ขนาด 6.5 x 6.5 x 11.5 ซม. - สีเงิน