ภาพพิมพ์แต้มสีน้ำมันบางจุด รุ่นรูซ่า - สีส้ม/เขียว