กระทะทรงลึก ขนาดกลาดิเอเตอร์ 4DX ขนาด 28 ซม. - สีดำ