ขวดโหลพร้อมฝา รุ่น พรีทตี้ ขนาด 2850 มล. - สีเขียว