กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ค รุ่น เอมิโล่ 15.6 นิ้ว - สีเขียว