โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น มาลวีนอส ขนาด 20.5 x 27.5 ซม. - สีขาว/ธรรมชาติ