ชั้นอเนกประสงค์ 4 ชั้น รุ่น นอร์ดิ ขนาด 30 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ