ชั้นอเนกประสงค์ 4 ชั้น รุ่นนอร์ดิ ขนาด 60 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ