ถาดเสิร์ฟอาหาร รุ่น ดูโอ 29.20 x 46.30 x 3.20 ซม. - สีเทา