จานอุ่นทรงรีพร้อมขาตั้งและฝาปิด รุ่น อีนา ขนาด 29.5 x 19 x 7.5 ซม. - สีเทา