พรมทอเครื่อง รุ่นเจสัน ขนาด 120 x 180 ซม. - สีครีม