พรมทอเครื่อง รุ่นลิขิต ขนาด 120 x 180 ซม. - สีน้ำตาล