พรมทอเครื่อง รุ่นลิขิต ขนาด 200 x 240 ซม. - สีน้ำตาล