พรมทอมือ รุุ่นเคพเลอร์ ขนาด 120 x 180 ซม. - สีเทา / สีขาว