ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่น โบเด้น ขนาด 40 x 40 ซม. - สีครีม/น้ำตาล