ช้อนคาว+ส้อมคาว รุ่น สแกนเดีย ขนาด 6.3 x 2.5 x 25.5 ซม. - สีเงิน