ขาตั้งรูปไม้ 3 ขา รุ่นทรีโอ สูง 185 ซม. - สีธรรมชาติ