ขาตั้งกรอบรูปไม้ รุ่น ฟาร์โร 140 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ