ขาไม้ตั้งกรอบรูป รุ่น ฟาร์ริน 40 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ