ต้นไม้ในกระถาง+ขาตั้ง รุ่น โอลาฟ 13 x 26 ซม. - สีเขียว