สติ๊กเกอร์ติดฝาผนัง รุ่น เบรย์ดี (4ชิ้น/ชุด) - สีขาว