ไม้แขวนเสื้อ + ไม้หนีบ รุ่น ฮัส (5 ชิ้น/ชุด) - สีไม้ธรรมชาติ