ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 37 x 37 x 31 ซม. - สีธรรมชาติ