ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 54 x 28 x 18 ซม. - สีธรรมชาติ