ตะกร้า+ฝาปิด รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 54 x 28 x 23 ซม. - สีธรรมชาติ