ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 47 x 34 x 40 ซม. - สีธรรมชาติ