ตะกร้า+ฝาปิด รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 41 x 42 x 45 ซม. - สีธรรมชาติ