ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 36 x 36 x 40 ซม. - สีธรรมชาติ