ตะกร้า+ฝาปิด รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 36 x 36 x 45 ซม. - สีธรรมชาติ