ตะกร้าใส่ขยะ รุ่น บรองโค่ส์ 25 x 27 x 26 ซม. - สีไม้ธรรมชาติ