ตะกร้าใส่ขยะ รุ่น บรองโค่ส์ 22 x 22 x 22 ซม. - สีไม้ธรรมชาติ