ตะกร้าใส่ขยะ รุ่นบรองโค่ส์ 23 x 23 x 24 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ