ถาด รุ่น บรองโค่ส์ ขนาด 23 x 36 x 7 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ