ถาด รุ่นบรองโค่ส์ ขนาด 30 x 30 x 10 ซม. - สีธรรมชาติ