ราว+ชั้นวาง รุ่น โทร่า 85 x 49 x 155 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ