ด้ามไหมขัดฟัน รุ่น เฟรช พลัส (40 ชิ้น/ชุด) - สีขาว