เบาะรองนั่ง รุ่น สไตร์พ-เทรดดิ ขนาด 40 x 40 x 5 ซม. - สีน้ำเงิน