กล่องอเนกประสงค์ รุ่นโมลดี้ ขนาด 60 ลิตร - สีใสโปร่ง