ดอกไม้ในกระถาง รุ่นราวน์ รับเบอร์ โรป ขนาด L - สีเขียว