ชุดผ้าปูที่นอน 3 ชิ้น/ชุด รุ่น อูกุระ ขนาด 6 ฟุต - สีเทาเข้ม