กระดาษกาว รุ่น คลินท์ 60 แผ่น (4 ชิ้น/ชุด) - สีขาว