หลอดไฟ LED ฟิลิปส์ 8 วัตต์ E27 CDL Pk 3+1G8 - สีขาว