ต้นพลูแฉกในกระถาง รุ่น สเตอร่า ขนาด 112 ซม. - สีเขียว