ที่วางอเนกประสงค์แบบแขวน 2 ชั้น รุ่นริน่า - สีเงิน