ต้นไผ่ในกระถาง รุ่นแบมโบะ สูง 180 ซม. - สีเขียว/น้ำตาล